Cart0Item(s)

You have no items in your shopping cart.

Product was successfully added to your shopping cart.

English: Terms and Conditions for Fascinating’s Netshop

DANSK: HANDELSVILKÅR FOR FASCINATINGS NETBUTIK

English: Terms and Conditions are stipulated according to Danish law

DANSK: HANDELSBETINGELSERNE TAGER UDGANGSPUNKT I KØBELOVEN, FORBRUGERAFTALELOVEN OG FORBRUGERKLAGELOVEN

General Information
Company Name:  Fascinating | Hatte i Holte
Address: Søllerødgårdsvej 24, 2840 Holte, Denmark
E-mail: fascinating@fascinating.dk
Mobile: +45 22 82 57 42
Danish VAT-No. / SE-NUMMER:  DK36179767
Owned and run by Inge Sørensen CVR19552330
Payment / BETALING
Fascinating receives payment with Dankort, Visa/Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard, Direct, Maestro and JCB. Payment will not be debited from your account until the order is shipped. You will receive notice once shipping and payment take place.
All amounts are in DKK (Danish Kroner) and include Danish VAT.
Fascinating uses an authorised Payment Server encrypting all your card information with SSL (Secure Socket Layer) protocol as well as 3D Secure as 2-factor authentication (SCA).
FASCINATING MODTAGER BETALING MED DANKORT, VISA/DANKORT, VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD, DIRECT, MAESTRO OG JCB. BETALINGEN VIL FØRST BLIVE TRUKKET PÅ DIN KONTO, NÅR VAREN AFSENDES. DU FÅR BESKED, NÅR FORSENDELSE OG BETALING FINDER STED.
ALLE BELØB ER I DKK (DANSKE KRONER) OG ER INKLUSIVE MOMS.
FASCINATING BRUGER EN GODKENDT BETALINGSSERVER, DER KRYPTERER ALLE DINE KORTOPLYSNINGER MED SSL (SECURE SOCKET LAYER) PROTOKOL SÅ VEL SOM 3D SECURE SOM 2-FAKTOR GODKENDELSE (SKA).
Delivery / FORSENDELSE
Fascinating strives to send the order as inexpensively as possible, unless otherwise agreed. The order will be shipped as soon as possible within 1-3 days after placement of order. The shipping cost quoted at checkout is an estimated maximum. In case that the actual shipping cost are lower, you will be debited correspondently less.
Fascinating.dk does not charge a handling fee.
FASCINATING TILSTRÆBER AT SENDE VARERNE HURTIGST OG BILLIGST MULIGT, MED MINDRE ANDET ER AFTALT. ORDREN SENDES 1-3 RDAGE EFTER ORDREAFGIVELSEN. FORSENDELSESOMKOSTNINGERNE VED CHECKOUT ER ET ANSLÅET MAXIMUM. BLIVER FORSENDELSESOMKOSTNINGERNE LAVERE, TRÆKKES ET TILSVARENDE LAVERE BELØB, NÅR BETALINGEN EFFEKTUERES.
FASCINATING.DK PÅLÆGGER IKKE HÅNDTERINGSGEBYR.
Warranty / REKLAMATIONSRET
According to the Danish Sale of Goods Act a two years’ warrenty is provided when you shop on fascinating.dk. This means that you can either get the product repaired, replaced, get the money back or a reduction in price depending on the specific situation. Please describe the nature of the problem as detailed as possible.
Naturally it is a requirement that the reclamation is just and that the defect is not a consequence of incorrect use or operation of the product or other damaging conduct.
In case of warranty Fascinating will cover the freight charges within reason. Please remember to get a shipping receipt. Fascinating does not accept packages sent cash on delivery.
DER GIVES 2 ÅRS REKLAMATIONSRET I HENHOLD TIL KØBELOVEN, NÅR DU HANDLER PÅ FASCINATING.DK. DET BETYDER, AT DU ENTEN KAN FÅ VAREN REPARERET, OMBYTTET, PENGENE TILBAGE ELLER AFSLAG I PRISEN, AFHÆNGIG AF DEN KONKRETE SITUATION. DU BEDES OPLYSE, HVAD PROBLEMET ER SÅ DETALJERET SOM MULIGT.
DET ER SELVFØLGELIG ET KRAV, AT REKLAMATIONEN ER BERETTIGET, OG AT MANGLEN IKKE ER OPSTÅET SOM FØLGE AF EN FEJLAGTIG BRUG ELLER BETJENING AF PRODUKTET ELLER ANDEN SKADEFORVOLDENDE ADFÆRD.
VED REKLAMATION VIL FASCINATING DÆKKE RETURNERINGSOMKOSTNINGER I ET RIMELIGT OMFANG. HUSK AT FÅ EN KVITTERING FOR AFSENDELSE. DER MODTAGES IKKE PAKKER SENDT PÅ EFTERKRAV.
Right of cancellation / FORTRYDELSESRET
Products bought in Fascinating’s Net Shop are given two weeks of full right of cancellation counted from the day when you receive the order.
Cancellation must be reported to us at the latest two weeks after the purchase, and you must return the shipment at the latest two weeks from the time of cancellation without unnecessary delay. The message of cancellation must be mailed to fascinating@fascinating.dk clearly indicating that you want to use your warranty.
You cannot cancel solely by refusing reception of the delivery without at the same time clearly notifying us.
You are liable for any reduction of the value of the product due to other handling than necessary to determine the type of the product, its properties and the way it works. In other words you can try out the product in the same way as if you tried in a physical shop.
If the cancelled product is try out in other ways than described above, we consider it as used, which means that you will only get the amount of purchase back partially or not at all, depending of the commercial value of the product.
The cost of return is at your own expense.
Exempt from warranty is delivery of goods manufactured according to the customer’s specifications or that have had a distinct personal touch as well as agreements on specific rush repair or maintenance work that the customer specifically has requested.
DER GIVES 14 DAGES FULD RETURRET PÅ VARER KØBT I FASCINATINGS NETBUTIK. PERIODEN REGNES FRA DEN DAG, HVOR DU MODTAGER ORDREN.
FORTRYDELSE SKAL ANMELDES TIL OS SENEST 14 EFTER KØBET, OG FRA FORTRYDELSEN SKAL I UDEN UNØDIG FORSINKELSE OG SENEST 14 DAGE EFTER RETURNERE FORSENDELSEN. MEDDELELSEN SKAL GIVES PR. MAIL TIL FASCINATING@FASCINATING.DK. I MEDDELELSEN SKAL DU GØRE OS TYDELIGT OPMÆRKSOM PÅ, AT DU ØNSKER AT UDNYTTE DIN FORTRYDELSESRET.
DU KAN IKKE FORTRYDE VED BLOT AT NÆGTE MODTAGELSE AF VAREN UDEN SAMTIDIG AT GIVE OS TYDELIG MEDDELELSE OM DETTE.
DU HÆFTER FOR EVENTUEL FORRINGELSE AF VARENS VÆRDI, SOM SKYLDES ANDEN HÅNDTERING, END HVAD DER ER NØDVENDIGT FOR AT FASTSLÅ VARENS ART, EGENSKABER OG DEN MÅDE, DEN FUNGERER PÅ. MED ANDRE ORD – DU KAN PRØVE VAREN PÅ SAMME MÅDE, SOM HVIS DU PRØVEDE DEN I EN FYSISK BUTIK.
HVIS VAREN ER PRØVET UDOVER, HVAD DER ER BESKREVET OVENFOR, BETRAGTER VI DEN SOM BRUGT, HVILKET BETYDER, AT DU VED FORTRYDELSE AF KØBET KUN FÅR EN DEL ELLER INTET AF KØBSBELØBET RETUR, AFHÆNGIG AF VARENS HANDELSMÆSSIGE VÆRDI.
RETURNERINGSOMKOSTNINGER SKAL DU SELV AFHOLDE.
UNDTAGET AF FORTRYDELSESRETTEN ER LEVERING AF VARER, SOM ER FREMSTILLET EFTER FORBRUGERENS SPECIFIKATIONER ELLER HAR FÅET ET TYDELIGT PERSONLIGT PRÆG SAMT AFTALER OM SPECIFIKKE HASTENDE REPARATIONS- ELLER VEDLIGEHOLDELSESARBEJDER SOM FORBRUGEREN UDTRYKKELIGT HAR ANMODET OM.
Repayment of the Purchase Amount / TILBAGEBETALING AF KØBSBELØBET
If you cancel your purchase we will pay back the amount that you have paid us. In case of any decrease in value for which you are liable this will be deducted in the purchase amount.
The purchase amount will returned without unnecessary delay and under all circumstances at the latest two weeks from the date when we received your cancellation mail. The repayment will be carried out with the same means of payment that you used at the original transaction, unless otherwise specifically agreed.
We can withhold the repayment until we have received the returned goods unless you before this have shown documentation of the return shipment.
HVIS DU FORTRYDER DIT KØB, TILBAGEBETALER VI DET BELØB, DU HAR INDBETALT TIL OS. I TILFÆLDE AF EN VÆRDIFORRINGELSE, SOM DU HÆFTER FOR, FRATRÆKKES DENNE KØBSBELØBET.
BELØBET RETURNERES UDEN UNØDIG FORSINKELSE OG UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER SENEST 14 DAGE FRA DEN DATO, HVOR VI HAR MODTAGET MEDDELELSE OM DIN BESLUTNING OM AT FORTRYDE DENNE AFTALE. VI GENNEMFØRER EN SÅDAN TILBAGEBETALING MED SAMME BETALINGSMIDDEL, SOM DU BENYTTEDE VED DEN OPRINDELIGE TRANSAKTION, MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT ER AFTALT.
VI KAN TILBAGEHOLDE TILBAGEBETALINGEN, INDTIL VI HAR MODTAGET VAREN RETUR, MED MINDRE DU INDEN DA HAR FREMLAGT DOKUMENTATION FOR AT HAVE RETURNERET DEN.
Return / RETURNERING
Please send returned goods to:
Fascinating, Søllerødgårdsvej 24, DK-2840 Holte, Denmark
If previously and specifically agreed you can also return the goods personally at the above address.
You are responsible that the returned goods are securely wrapped and you carry the risk for the goods until the time of delivery at our place.
RETURNEREDE VARER SENDES TIL:
FASCINATING, SØLLERØDGÅRDSVEJ 24, 2840 HOLTE
DU KAN OGSÅ MOD FORUDGÅENDE AFTALE AT AFLEVERE VARERNE PERSONLIGT PÅ OVENSTÅENDE ADRESSE.
VED RETURNERING ER DU ANSVARLIG FOR, AT VAREN ER PAKKET FORSVARLIGT IND, OG DU BÆRER RISIKOEN FOR VAREN INDTIL TIDSPUNKTET FOR VARENS LEVERING HOS OS.
Danish Act on Processing of Personal Data / PERSONDATAPOLITIK
To shop in our Web Shop we need following information: Name, Address, Telephone number, E-mail address
We register this personal information in order to be able to deliver the product to you. The information will in no way be passed on or sold to third party, and we do not register any personal details. The information will be deleted within five years of its last use.
FOR AT DU KAN HANDLE MED OS, HAR VI BRUG FOR FØLGENDE OPLYSNINGER: NAVN, ADRESSE, TELEFONNUMMER, E-MAIL ADRESSE
VI FORETAGER REGISTRERINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED DET FORMÅL, AT KUNNE LEVERE VAREN TIL DIG. OPLYSNINGERNE VIDEREGIVES ELLER SÆLGES PÅ INGEN MÅDE TIL TREDJEMAND, OG VI REGISTRERER INGEN PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER. OPLYSNINGERNE SLETTES INDEN FOR FEM ÅR EFTER SIDSTE BRUG.
Right to complain / KLAGEADGANG
If no solution can be found in case of complaint you can file a complaint to the appropriate board in the field provided that the terms for this are met.
HVIS DET IKKE LYKKES OS AT FINDE EN LØSNING VED KLAGE, KAN DU INDGIVE EN KLAGE TIL RELEVANTE NÆVN PÅ OMRÅDET, SÅFREMT BETINGELSERNE HERFOR ER OPFYLDT.